Het team

Voorzitter: Wim Hooyman

Wim Hooyman is sinds 2002 betrokken bij Stichting Herstelling. Eerst in de rol van adviseur en sinds 2008 als bestuurslid. Wim Hooyman is opgeleid als bedrijfseconoom en bestuurlijk informatiekundige en werkzaam als financieel manager in de jeugdzorg en overheidssector.

De ambitie is de Vinkenbrug- en Forttrajecten van Herstelling aan te bieden aan vele gemeenten en geen mensen onnodig aan de zijlijn te laten staan.

Wim Hooyman

Penningmeester: Ruud Elshoff

Vanaf de start van Herstelling in 1997 bij de stichting betrokken. Als jurist en manager werkzaam geweest in de sociale zekerheid en arbeidsmarkt (Arbeidsvoorziening Amsterdam).Vanaf 2001 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig ondernemer Elshoff is nu werkzaam als juridisch adviseur en rechter.

Ruud Elshoff

Bestuurslid: Dick Swijgman - Brigade Generaal der Mariniers BD

Is sinds 2014 betrokken bij de stichting Herstelling. Dick heeft 38 jaar gediend bij het Korps Mariniers, Dick was onder andere 4 jaar gestationeerd op Curaçao als Commandant Zeemacht in het Caribisch gebied en directeur Kustwacht. In deze periode heeft hij veel ervaring opgedaan met programma’s voor probleemjongeren op Curaçao en Aruba.

Dick Swijgman

Adviseur: Albert van der Lugt

Albert is zijn werkzaam leven begonnen in de bouw als schilder, in deze periode was hij ook voorzitter van de bouwbond FNV Amsterdam. In de avonduren heeft hij de HBO opleiding Personeelswerk gedaan. De laatste 25 jaar heeft Albert in diverse functies gewerkt bij de Amsterdamse sociale dienst. Hij is Oprichter en initiatiefnemer van de stichting Herstelling, en is hiervan 10 jaar directeur geweest, hij werd in 2006 vanwege zijn inzet voor jeugd integratie benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Voor de gemeente Amsterdam heeft hij de afgelopen jaren diverse succesvolle projecten uitgevoerd in Suriname en Curaçao.

Albert van der Lugt

Adviseur: Gerard Lutteken

Gerard Lutteken is na zijn studie politieke en sociale wetenschappen onder meer werkzaam geweest bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), eerst als consultant van ondernemingsraden, later als strategisch adviseur van het FNV-bestuur. De laatste jaren 11 jaar als hoofd automatisering bij de gemeentelijke dienst Maatwerk. Voor de gemeente Amsterdam heeft hij de afgelopen jaren diverse succesvolle projecten uitgevoerd in Suriname en Curaçao.

Gerard Lutteken

Directeur: Yoeri van der Lugt

Yoeri van der Lugt is na zijn studie accountancy jaren werkzaam geweest in het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De laatste 7 jaar als directeur van de gemeentelijke afdeling Herstelling. Met ingang van 1 juli 2015 is hij vanuit de gemeente Amsterdam gedetacheerd naar stichting Herstelling als directeur.

Yoeri van der Lugt

Project manager: John Buwalda

John Buwalda heeft 36 jaar gediend bij het Korps Mariniers, naast grote operationele ervaring heeft John ook jarenlange ervaring met het Sociaal Vormend Traject voor probleemjongeren op Curaçao. Sinds 2013 is hij betrokken bij de stichting Herstelling. Eerst twee jaar als teammanager bij traject Vinkebrug Top 600 aanpak bij de gemeente Amsterdam en vanaf 2016 bij de stichting Herstelling voor de landelijke uitrol van Vinkebrug trajecten.

John Buwalda