Herstelling

Stichting Herstelling

Stichting Herstelling is een re-integratiebedrijf: onder meer gespecialiseerd in de begeleiding van ernstig overlast gevende (criminele) jongeren. De stichting heeft 20 jaar ervaring op re-integratiegebied, in al zijn facetten. Deze expertise is voor u beschikbaar via verschillende diensten. Welke van deze diensten u kunnen helpen om uw doelstellingen te behalen, kunt u hieronder lezen.

Trajecten

  • Uitvoeren van trajecten voor ernstig overlast gevende (criminele) jongeren

  • Uitvoeren van reguliere trajecten op locatie

Overige diensten

  • Detachering van gekwalificeerde werkbegeleiders/instructeurs

  • Trainingen/cursussen

  • Advies en ondersteuning t.a.v. overlastgevende jongeren

Kennisoverdracht

  • Seminars over actuele integratievraagstukken

Over ons