Den Helder

Ankerplaatsen

Wij hebben in januari 2020 op verzoek van de Gemeente Den Helder ons advies en aanbod op papier gezet, inzake een woonoplossing voor zowel de groep ‘Personen met Verward Gedrag’, als voor de groep ‘Overlastgevende Personen’.

Onze visie : Er zal altijd een groep burgers blijven met meervoudige complexe problematiek, waarbij sprake is van (ernstig) blijvende beperkingen, die onvoldoende kunnen profiteren en/of gebruik kunnen maken door hun ontregelende gedrag, van de bestaande voorzieningen in de samenleving.

Met het gevaar op maatschappelijke teloorgang voor de persoon zelf, maar ook een vergrote kans op het veroorzaken van allerlei vormen van overlastgevend en/of delict gedrag.

Deze groep zal het op eigen kracht niet redden.

Het is bij uitstek deze groep waarvoor wij er zijn en ons willen inzetten.

Doel: haal de stress uit het leven van deze mensen en regel/zorg voor stabiliteit in hun leven, door behoud en ontwikkeling van vaardigheden die dit bevorderen.

Het belang van stabiliteit

We willen een beveiligde plek bieden in een beschermde woonomgeving met langdurige intensieve begeleiding, waarbij flexibel op- en afschalen mogelijk is.

Zodat zij een meer stabiel leven kunnen leiden dat meer maatschappelijk aanvaardbaar is en tot minder over-lastgevende situaties zal leiden.

klik hier onder om het volledige advies te lezen

Kopie van Meervoudig complexe doelgroep.pdf


Vinkebrug

Het Project Vinkebrug in Den Helder is in januari 2016 van start gegaan.

Vanaf deze datum zijn er in totaal maximaal 15 deelnemers per dag

De oorspronkelijke methodiek Vinkebrug is gaande weg het project in Den Helder geprofessionaliseerd en uitgebouwd.