Stichting Bovenwater


DUIKBEDRIJF HELPT AMSTERDAMSE HORTUS. Onder de Amsterdamse Hortus Botanicus ligt een regenwateropslagtank. De exacte afmetingen waren tot voor kort onbekend en door de mogelijke aanwezigheid van giftige gassen kon dit niet zomaar worden onderzocht. Via de wijkagent werd aan de stichting Bovenwater (onderdeel van Herstelling) de vraag gesteld of ze dit konden onderzoeken. Geen vreemde vraag aangezien de stichting Bovenwater en haar partners al sinds 2020 jongeren met een bewogen en bijzondere achtergrond opleiden tot beroepsduiker. Een uniek traject. klik hier voor de volledige tekst


Stichting Bovenwater is een onderdeel van de Stichting Herstelling.

Stichting Bovenwater heeft in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en met financiële steun van Start Foundation, het afgelopen jaar, voor enkele ( inmiddels ex-) gedetineerden, de opleiding tot beroepsduiker verzorgd.

De verwachting is dat dit het komende jaar ook weer kan plaats vinden. E.e.a. is afhankelijk van voldoende financiering.

Klik hier voor meer informatie

Lees hier ook het artikel van Start Foundation over dit unieke traject