Zaanstad

Zaanstad

Het Zaanstad-traject is een van de reguliere trajecten van Stichting Herstelling. Zoals de naam aangeeft wordt het traject uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zaanstad.

Op verzoek van de gemeente Zaanstad zijn wij een re-integratietraject gestart, gericht op mensen tussen de 16 en 50 jaar op de Hembrug.

Op het Hembrugterrein zijn inmiddels woningen gebouwd. De activiteiten vinden nu plaats op de forten van de Stelling van Amsterdam.

Werkende weg worden de deelnemers op weg geholpen naar een baan, beschermd werk of een zinvol bestaan. Dat doen wij door het organiseren van werk conform hetgeen gangbaar is in het normale bedrijfsleven.

Een deelnemer moet op tijd komen, samen werken, om leren gaan met leiding, veilig werken en moet goed omgaan met zijn gereedschap. Onderwerpen die in de methodiek van Herstelling werknemersvaardigheden genoemd worden. Dat is het hart, de essentie, van de dagelijkse training, van het traject. Als een deelnemer aan die normen voldoet, kan hij doorstromen.

Het Zaanstad-traject kent een bedrijfsmatige aanpak, maar er is wel een heel groot verschil met het normale bedrijfsleven. Het is een leer-werktraject. Er is geen productie druk en de werkmeester (begeleider) evalueert regelmatig met een deelnemer diens vorderingen. Daar gaat het om. Een deelnemer kan en mag fouten maken, geen probleem als er maar van geleerd wordt. Mijlpalen, normen, targets etc. hoeven niet gehaald. Men werkt om te leren.

Het Zaanstad-traject is een door het Beroepsonderwijs & bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf. Dat betekent onder andere dat mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding er kunnen volgen.

Achtergrond

Rond 1895 nam de voorganger van het ministerie van Defensie de Hembrug in gebruik voor de productie van wapens en munitie: De Rijks Artillerie-inrichtingen. De locatie vormde het hart van de Stelling van Amsterdam, letterlijk en figuurlijk de veiligste plek van de 135 kilometer lange verdedigingskring. Bij vijandelijke belegering kon de stelling in eigen munitieproductie voorzien.

Meer dan een eeuw lang is op de Hembrug munitie geproduceerd. Dit gebeurde in zwaar beveiligde gebouwen verspreid over het terrein. Door de jaren heen werden gebouwen gesloopt en toegevoegd. Daardoor zijn er gebouwen in verschillende bouwstijlen op het terrein aanwezig. In het bos liggen aarden wallen en watergangen om schokken op te vangen en vuur tegen te houden om de gevolgen in geval van een eventuele explosie te beperken.

In de jaren 80 heeft het bedrijf Eurometaal de munitieproductie overgenomen. De productie name in de 90’er jaren steeds verder af en in 2003 sloot ook Eurometaal definitief zijn deuren.

Het terrein lag er toen jarenlang verloren bij. De gebouwen, waar ooit duizenden mensen werkten, stonden leeg en raakten steeds verder in verval.

In 2011 is gestart met het conserveren, renoveren en verhuurklaar maken van een aantal monumentale gebouwen en het opknappen van het groen. Een jaar later ondertekenden het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland het Afsprakenkader, een overeenkomst om de samenwerking te bekrachtigen.

Doel was het voormalige defensie-terrein te herontwikkelen naar een bedrijven-terrein voor creatieve industrie, recreatie en toerisme met behoud van de cultuur-historische waarden.