Internationaal

Internationaal

Stichting Herstelling werkt sinds het begin ook internationaal samen met gelijkgestemde organisaties. Dat begon met de internationale werkweken in België, Denemarken en Duitsland. Daarna kwam de nadruk meer te liggen op de herkomstlanden van grote groepen Amsterdammers.

Zo werkte Herstelling een aantal jaren nauw samen met de Surinaamse stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). De werkmeesters en de staf van de SAO kwamen regelmatig in Nederland voor cursussen. Herstelling en haar samenwerkingspartners stuurden ook regelmatig een delegatie naar Suriname voor intensieve samenwerking. Albert van der Lugt, de oprichter van Stichting Herstelling, begeleidt het internationale project: “…Wij zijn, en voelen ons, met duizend draden met Suriname verbonden door een gemeenschappelijke taal, cultuur en geschiedenis, hoe smartelijk dat soms ook was. Wij leren ook veel van onze collega’s, dat voor onze praktijk van groot belang is…” Een verslag van de bezoeken aan Suriname vindt u onder weblog. Een uitgebreid verslag van de werkzaamheden in Suriname vindt u in het boek: Krabben aan beton.


Sinds eind 2013 is op Curaçao het project Fort Beekenburg van start gegaan.