Het team

Voorzitter: Wim Hooyman

Wim Hooyman is sinds 2002 betrokken bij Stichting Herstelling. Eerst in de rol van adviseur en sinds 2008 als bestuurslid. Wim Hooyman is opgeleid als bedrijfseconoom en bestuurlijk informatiekundige en werkzaam als financieel manager in de jeugdzorg en overheidssector. De ambitie is de Vinkenbrug- en Forttrajecten van Herstelling aan te bieden aan vele gemeenten en geen mensen onnodig aan de zijlijn te laten staan.

Penningmeester

Vanaf de start van Herstelling in 1997 bij de stichting betrokken. Als jurist en manager werkzaam geweest in de sociale zekerheid en arbeidsmarkt (Arbeidsvoorziening Amsterdam).Vanaf 2001 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig ondernemer Elshoff is nu werkzaam als juridisch adviseur en rechter.

Bestuurslid: Dick Swijgman - Brigade Generaal der Mariniers BD

Is sinds 2014 betrokken bij de stichting Herstelling. Dick heeft 38 jaar gediend bij het Korps Mariniers, Dick was onder andere 4 jaar gestationeerd op Curaçao als Commandant Zeemacht in het Caribisch gebied en directeur Kustwacht. In deze periode heeft hij veel ervaring opgedaan met programma’s voor probleemjongeren op Curaçao en Aruba.

Bestuurslid: Pim Huizing

Geboren in 1952, getrouwd met Josée, twee kinderen: Thijs en Floortje. Sinds ban de jaren ‘80 werkzaam binnen het domein van Human Resources in verschillende rollen van organisatieadviseur bij de AWVN tot HR directeur bij PPG en Royal IHC. Daarvoor werkzaam geweest in verschillende financiële functies. Heeft zowel een financiële achtergrond (SPD) als een HR-achtergrond (HBO) en een MBA van Nijenrode. Heeft van 2003 tot en met 2012 al in het bestuur van Stichting Herstelling gezeten. Daarnaast actief op verschillen maatschappelijke terreinen zoals penningmeester Stichting Singelconcerten in Haarlem.

Adviseur: Albert van der Lugt

Albert is zijn werkzaam leven begonnen in de bouw als schilder, in deze periode was hij ook voorzitter van de bouwbond FNV Amsterdam. In de avonduren heeft hij de HBO opleiding Personeelswerk gedaan. De laatste 25 jaar heeft Albert in diverse functies gewerkt bij de Amsterdamse sociale dienst. Hij is Oprichter en initiatiefnemer van de stichting Herstelling, en is hiervan 10 jaar directeur geweest, hij werd in 2006 vanwege zijn inzet voor jeugd integratie benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Voor de gemeente Amsterdam heeft hij de afgelopen jaren diverse succesvolle projecten uitgevoerd in Suriname en Curaçao.

Adviseur: Gerard Lutteken

Gerard Lutteken is na zijn studie politieke en sociale wetenschappen onder meer werkzaam geweest bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), eerst als consultant van ondernemingsraden, later als strategisch adviseur van het FNV-bestuur. De laatste jaren 11 jaar als hoofd automatisering bij de gemeentelijke dienst Maatwerk. Voor de gemeente Amsterdam heeft hij de afgelopen jaren diverse succesvolle projecten uitgevoerd in Suriname en Curaçao.

Directeur: Yoeri van der Lugt

Yoeri van der Lugt is na zijn studie accountancy jaren werkzaam geweest in het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De laatste 7 jaar als directeur van de gemeentelijke afdeling Herstelling. Met ingang van 1 juli 2015 is hij vanuit de gemeente Amsterdam gedetacheerd naar stichting Herstelling als directeur.

Project manager: John Buwalda

John Buwalda heeft 36 jaar gediend bij het Korps Mariniers, naast grote operationele ervaring heeft John ook jarenlange ervaring met het Sociaal Vormend Traject voor probleemjongeren op Curaçao. Sinds 2013 is hij betrokken bij de stichting Herstelling. Eerst twee jaar als teammanager bij traject Vinkebrug Top 600 aanpak bij de gemeente Amsterdam en vanaf 2016 bij de stichting Herstelling voor de landelijke uitrol van Vinkebrug trajecten.