Internationaal

Internationaal

Stichting Herstelling werkt sinds het begin (1996) ook internationaal samen met gelijkgestemde organisaties. Dat begon met de internationale werkweken in België, Denemarken en Duitsland. Daarna kwam de nadruk meer te liggen op de herkomstlanden van grote groepen Amsterdammers.

Zo werkte wij een aantal jaren nauw samen met de Surinaamse stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO).

Albert van der Lugt, de initiatiefnemer van Stichting Herstelling, begeleidde het internationale project: “…Wij zijn, en voelen ons, met duizend draden met Suriname verbonden door een gemeenschap-pelijke taal, cultuur en geschiedenis, hoe smartelijk dat soms ook was. Wij leren ook veel van onze collega’s, dat voor onze praktijk van groot belang is…” Een uitgebreid verslag van de werkzaamheden in Suriname is te vinden op het internet in de nieuwsbrief november 2010 met de titel: 'Herstelling in de tropen' en het boek: 'Krabben aan beton'.


Sinds eind 2013 is op Curaçao het project Fort Beekenburg van start gegaan.