Wat zeggen anderen over ons?

Wat zeggen anderen over ons?

Alex Klusman

Oprichter en directeur van Campagnebureau BKB en al meer dan 10 jaar betrokken bij de Nederlandse Veteranendag."

Erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen en de maatschappelijke meerwaarde van diezelfde veteranen voor de Nederlandse samenleving. Met die begrippen in mijn achterzak reis ik al meer dan 10 jaar door Nederland op zoek naar verhalen waaruit dat zou blijken. Honderden verhalen heb ik inmiddels opgetekend. Verhalen met veteranen zelf, met familieleden van veteranen, met werkgevers, met bekende Nederlanders. Die verhalen hebben stuk voor stuk diepe indruk op mij gemaakt. Omdat het verhalen zijn over kameraadschap, over opoffering en verdriet. Maar ook omdat ik soms op verhalen stuit van veteranen waar de waarde voor onze samenleving werkelijk vanaf spat.

Het meest in het oog springende voorbeeld van zo’n verhaal is dat van de voormalig mariniers die in opdracht van de Stichting Herstelling werk maken van het in gareel houden van (jonge) criminelen. Juist hun loodzware opleiding, hun ervaring in door oorlog geteisterde gebieden en hun onderlinge vertrouwen en kameraadschap maakt hen een bij uitstek uitermate geschikte groep om dit moeilijke en oh zo belangrijke werk te doen.

De gesprekken die ik met initiatiefnemer John Buwalda en met een aantal mentoren heb gevoerd verdienen wat mij betreft een zo groot mogelijk publiek. Ik hoop dat de Nederlandse Veteranendag daar een klein steentje aan bij heeft kunnen dragen."

Nico Kemper

Re-integratie consulent Werk en re-integratie gemeente Amsterdam

Ik werk nu bijna 19 jaar, ( 3 jaar als werkmeester en 16 jaar als traject begeleider ) met overlast gevende jongeren op leerwerk trajecten en kan me inmiddels als een deskundige beschouwen op het gebied van re-integratie op dit gebied. Het is bekend, dat Amsterdam al jaren word geteisterd door jongeren, die veel overlast veroorzaken, d.m.v. bedreigingen, agressie, geweld, berovingen etc. en minachting tonen voor onze samenleving en in het bijzonder voor onze wetten en regels. Komen veelal uit gezinnen waarin een uitkering normaal is een werk een uitzondering. Veelal geen start kwalificatie en weinig tot geen werkervaring, maar maken wel gebruik van een uitkeringen, subsidie, en hulpverlenende instanties. Betreffende jongeren zijn in opdracht van de burgemeester van Amsterdam in beeld gebracht en worden door een keten van hulpverlening instanties hulp aangeboden daar waar deze nodig is.

Ikzelf ben drie jaar geleden begonnen bij het leerwerk traject van de Vinkebrug, nu Fenix geheten. Een traject waar middels werkzaamheden in het natuurgebied van Spaarnwoude, betreffende deelnemers normen en waarden worden aangeleerd en daarna een goede werkhouding en werknemers vaardigheden. Einddoel is uitstroom naar werk en op een legale manier de toekomst veilig stellen. Dit doen we met oud mariniers die de deelnemers dagelijks begeleiden met de werkzaamheden in de praktijk, een geweldige keuze en voor mij een openbaring om daar mee te mogen samenwerken, naar spoedig zou blijken. Twee totaal verschillende levensvisies komen nu dagelijks tegenover elkaar te staan. Die van de deelnemer die over het algemeen, zelf zijn regels wil bepalen en gewend is door manipulatief, intimiderend, agressief en ongedisciplineerd gedrag zijn eigen wetten en regels op te stellen. Daar tegenover staat de visie van de oud mariniers, die in team verband de gezamenlijk (in dit geval maatschappelijk) afgesproken wetten en regels naleven. Deze oud mariniers zijn om te overleven juist gewend om op een duidelijke, eerlijke en gedisciplineerde manier naar elkaar toe te communiceren, om afspraken na te komen, om als team te werken en elkaar daar te helpen waar nodig is. Daar is geen ruimte voor manipulatief, intimiderend of agressief gedrag, omdat je daarmee je collega's in gevaar kan brengen en vertrouwen verliest. Door deze duidelijke en sociale houding naar elkaar toe te tonen en te benadrukken, krijg je duidelijkheid, hou je de regie in eigen hand en creëer rust op de werkplek en bij de deelnemer. Immers hij weet nu waar hij aan toe is en waar hij aan moet weren om maatschappelijk verder te komen.

Door structuur en duidelijkheid aan te brengen, door te luisteren, door een duidelijke uitleg bij onbegrip en onvermogen te geven, door niet van de regels en afspraken af te wijken creëer je bij deze doelgroep een gedrag verandering. Dit blijkt dan ook wel zeer duidelijk uit de positieve uitstroom cijfers. Het klinkt allemaal vrij eenvoudig, maar dagelijks ondervind ik samen met mijn collega's, dat het een zware en moeizame weg is, om deze doelgroep op het juiste pad te krijgen en dat dit gevecht, alleen kan worden volgehouden door een stel mensen die fysiek en mentaal hun mannetje kunnen staan en een rugtas vol levens ervaring met zich meedragen. Als iemand al in staat is om deze doelgroep volgens de maatschappelijke normen en waarden een mooie werkende toekomst te geven en daardoor Amsterdam en de evt. toekomstige slachtoffers een stuk veiligheid terug te geven, dan zijn het deze re-integratie deskundigen, die in hun vorige leven niet bij toeval mariniers waren.