Sociale Activering

De gemeente koopt bij ons activeringstrajecten in voor minimaal 12 deelnemers.

Hierbij staat het verkennen van de (on)mogelijkheden van de deelnemers op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt, centraal.

Er wordt door ons outreachend gewerkt ( middels methodiek Vinkebrug) aan het aan-brengen van dagstructuur en arbeidsritme, het vergroten van fysieke conditie d.m.v. het aanbieden van sport-activiteiten, het opbouwen van de belastbaarheid en het in kaart brengen van belem-meringen.

De deelnemers werken in een dynamische groep en de werkzaamheden vinden voornamelijk in de buitenlucht plaats, gedurende 4 dagen in de week.