Vinkebrug

De Vinkebrug-methode

De Vinkebrug is een onorthodoxe methode die door Stichting Herstelling ontwikkeld is in het kader van de Top600 aanpak voor de gemeente Amsterdam. De methode is gestoeld op twee pijlers. Enerzijds op de reïntegratiepraktijk van Herstelling in het Amsterdamse en anderzijds op de praktijk van de Sociale Vormingsplicht op Curaçao: een traject voor kansarme jongeren, uitgevoerd door de Koninklijke Marine aldaar.

Klik hier voor meer achtergrond informatie

Voor wie bestemd

De methode Vinkebrug richt zich op mensen met ernstige gedragsproblemen en/of een crimineel verleden. Op onaangepasten die in potentie op de (beschermde) arbeidsmarkt zouden kunnen functioneren maar dat doel niet op eigen kracht kunnen bereiken en voor wie traditionele methoden en trajecten tekortschieten.

Multiproblematiek: wat is het?

We spreken van multiproblematiek wanneer er tegelijkertijd problemen spelen op verschillende leefgebieden. Maar ook kunnen er zich op hetzelfde moment problemen voordoen bij meerdere gezinsleden op uiteenlopende leefgebieden. Bovendien wordt steeds meer inzichtelijk dat de complexe leefsituatie van generatie op generatie overgaat.

Traject

Het traject is praktisch van aard, strak georganiseerd en kent een no-nonsense aanpak. De duur van het traject is afhankelijk van de vorderingen van de deelnemer. De vorderingen worden wekelijks bijgehouden. Deelnemers kunnen bij een succesvolle afronding van de Vinkebrug doorstromen naar een regulier leer/werktraject of naar werk.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn eenvoudig, afwisselend en vinden vooral plaats in de buitenlucht. De werkzaamheden worden afgewisseld met sportlessen, fitness, zwemmen en PT training, waarbij gefocust wordt op groepsprocessen, communicatie en de onderlinge samenwerking.

Mentoren

De mentoren zijn groepsbegeleiders die door hun gedegen opleiding en ervaring om weten te gaan met deze bijzonder moeilijke doelgroep. Herstelling heeft uitstekende ervaringen opgedaan met mentoren met een militaire achtergrond: voormalige mariniers.

Geestelijke gezondheidszorg

Een dag in de week is een forensisch psychiatrisch verpleegkundige aanwezig op het traject. Deze medewerker diagnosticeert tijdens het werk deelnemers op de eventuele aanwezigheid van psychiatrische problematiek.

No-nonsense

Indien een deelnemer niet komt opdagen volgt direct een huisbezoek. Dat wordt gedaan door een zogeheten traject-begeleider, die de deelnemer ook ondersteunt op leefgebieden waar zich problemen kunnen voordoen, zoals schuldsanering en verslavingszorg. Bij onwenselijk gedrag wordt een deelnemer direct aangesproken. Helpt dit niet dan kunnen sancties worden opgelegd.

Doelstelling

Korte termijn: voorkomen dat er delicten worden gepleegd doordat aanwezigheid van deelnemers verplicht is. Die verplichte aanwezigheid dwingt bijvoorbeeld een normaal dag- en nachtritme af.

Lange termijn: een traject aanbieden aan mensen die om uiteenlopende redenen geen toegang hebben tot traditionele trajecten. Werken aan gedragsverandering waardoor deelnemers zich uiteindelijk kunnen handhaven op de (beschermde) arbeidsmarkt en het voorkomen van delicten in de toekomst (recidive-vermindering).