rest tekst


  • en ondersteuning t.a.v. overlastgevende jongeren

Kennisoverdracht

  • Seminars over actuele integratievraagstukken

Over ons


Multiproblematiek vraagt om een andere manier van samenwerken

Uitdagingen bij de aanpak van multiproblematiek

Het is de uitdaging voor veiligheids- en zorgprofessionals om een gemeenschappelijke norm te vinden die recht doet aan de manier van werken van alle professionals in de keten. Zonder dat dit botst met bestaande werkwijzen, protocollen en wetgeving. Dat vraagt van professionals dat zij over organisatiegrenzen heen kijken. En dat zij, als dit nodig is, de gezamenlijke doelen voorop stellen. Dus boven die van de eigen organisatie.